پیشنهاد ویژه برای تامین کنندگان پوشاک

در ازای ثبت نام در مزونس چه چیزی بدست می آورید؟

امکان فروش آنلاین محصولات
به مشتریان حضوری شما

دسترسی به بازار آنلاین
و موتورهای جستجو

نمایش مزون شما
به شمار زیادی به کاربران مزونس

دسترسی به گروه
بزرگتری از مشتریان

نمایش محصولات
در اپلیکیشن و وبسایت مزونس

تبلیغات رایگان
برای مزون شما


مزایای همکاری با مزونس چیست؟

ارسال رایگان
به سراسر کشور

مدیریت محصولات و میزان
فروش از طریق اپلیکیشن

کمیسیون دریافتی بسیار
پایین از تامین کنندگان


فرم زیر را تکمیل کنید تا در لیست تامین کنندگان ما قرار بگیرید

نیاز به راهنمایی دارید؟ با ما تماس بگیرید