مزونس
پروین شیرازی
مزون پروین شیرازی

تهران, تهران, الهيه، خیابان گلنار، انتهاى خیابان ماهرو، الهيه يكم، ميدان گلنوش، دست راست، نبش الهيه دو، پلاك ٢، واحد ٣

همه روزه به غیر از جمعه ها و شنبه ها.

این مزون هنوز محصولی به سایت اضافه نکرده است.