مزونس
داوین
مزون داوین

تهران, تهران

"داوین" نام اولین پارچه ایست که در ایران قدیم مخصوص تهیه جامه زنانه بوده است.

این مزون هنوز محصولی به سایت اضافه نکرده است.