مزونس
شیفون
مزون شیفون

خراسان رضوی, مشهد, خیابان خیام جنوبی ۱۱ ( ریس )، بعد از نسترن، پلاک ۳۸

ساعت کاری: صبح از ۱۰ تا ۱۳:۳۰ و عصر از ۱۷:۳۰ تا ۲۲

این مزون هنوز محصولی به سایت اضافه نکرده است.